“Hominum causa omne ius constitutum sit”
Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.

O Kancelarii

Adwokat Alicja Raczkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studia magisterskie ukończyła na kierunku Prawo oraz Administracja. Swój główny kierunek Prawo, adwokat Raczkowska ukończyła osiągając bardzo dobry wynik. Aplikację odbywała pod patronatem adwokata Jerzego Dobrzańskiego w Kancelarii Adwokackiej TOGA w Olsztynie oraz adwokata Zbigniewa Terlika w Kancelarii Adwokackiej Zbigniew Terlik w Olsztynie. W czasie aplikacji adwokat Alicja Raczkowska współpracowła również z kancelariami adwokackimi z Olsztyna, Warszawy i Wrocławia . Współpraca ta umożliwiła jej zdobywanie doświadczenia oraz rozwój zawodowy. Od roku 2011 jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, w której to ukończyła aplikację adwokacką, a także złożyła egzamin adwokacki.

Okres studiów adwokat Alicja Raczkowska wykorzystała do stałego zgłębiania swojej wiedzy oraz na doskonalenie umiejętności, które w przyszłości miały wspomóc jej pracę w zawodzie adwokata. Liczne inicjatywy zawodowe adwokat Alicji Raczkowskiej (m.in. praktyki w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy oraz w Kancelarii Adwokackiej w Olsztynie) umożliwiły adwokat Raczkowskiej wszechstronny rozwój oraz zgłębienie wiedzy prawniczej. Swoje doświadczenie wykorzystywała podczas wolontariatu w Studenckiej Poradni Prawnej. Liczne szkolenia umożliwiły jej poszerzenie wiedzy w zakresie wybranych zagadnień. 

Wiedza oraz doświadczenie zdobyte w trakcie aplikacji pozwoliły adwokat Alicji Raczkowskiej na rozpoczęcie samodzielnej praktyki adwokackiej.